OSOBNÍ STRANA

PLANETY

SLUNÍČKO

VESMÍR A VůBEC

LINKYTajemství drahých kamenů

autorka: Zoja Bártová

Drahé kameny provázejí člověka od nepaměti. Již v dávných dobách jim lidé přisuzovali čarovnou moc. Věřili, že mají vliv na jejich zdraví, štěstí, osud a celý život. Proto byl tak velký zájem o různé vzácné kameny, které zdobily snad každého. Skrývala se zde nejen touha po kráse, ale také přání pozitivně ovlivnit svůj osud.

Dnes se nám taková tvrzení zdají bájná a pohádková. Drahé kameny dodnes využívají afričtí šamani ke svým rituálům, Tibeťané a Indiáni pro léčbu nejrůznějších nemocí. Jisté amatérské výzkumy v zahraničí se snaží dokazovat, že drahokamy a polodrahokamy ovlivňují pozitivně lidskou psychiku a mohou mít vliv na naše zdraví. Proto zájem o jejich účinky neustává.

Ve Spolkové republice Německo v léčivý účinek drahokamů věří asi tři tisíce lékařů a léčebných praktiků. Léčivé účinky drahých kamenů objevili již ve starověku Číňané a Indové a dnes někteří lidé studují staré záznamy ve snaze tyto účinky znovu objevit.

Uznávaný ochránce zvířat a právní zástupce dr. A. Grasmuller z Mnichova vlastnil jeden z drahokamů a tvrdil, že mu přináší klid a odpočinek. Herečka R. M. Kubitscheková uváděla, že bez svého drahokamu nechodí na natáčení a že jí drahokam pomáhá k vyšší koncentraci. Berlínská věštkyně G. Hoffmannová zase spoléhala na svůj ametyst.

Co je vlastně pravda na léčivých účincích minerálů? Většina lékařů i laiků zastává názor, že kámen je mrtvá hmota. Existují však lékaři, kteří soudí, že drahokamy a polodrahokamy mají potenciální schopnost kondenzovat určité formy energie. Takové úvahy souvisí s psychotronikou. Psychotronika studuje jevy, které jsou spojené s psychickými procesy a jsou doprovázeny určitým energetickým projevem.

Psychotronické experimenty jednoznačně prokázaly, že chemické procesy lze ovlivnit lidským subjektem. Subjekt například může ovlivnit krystalizaci látky tak, že se změní uspořádání krystalů a jejich velikost. V letech 1982 až 1983 jeden z autorů knihy "Perspektivy telepatie" Zdeněk Rejdák a doc. Bauer studovali růst krystalů pod vlivem energetických polí člověka. Orientační pokusy byly provedeny s krystaly nasycených vodných roztoků chloridu sodného. Zjistilo se, že některé osoby byly schopny výrazně změnit růst krystalů a toto působení nebylo možno vysvětlit tepelným působením, protože všechny vzorky byly zakryty skleněnou fritou, [1]. Lze se oprávněně domnívat, že existuje také působení opačné, kdy krystal drahokamu nebo polodrahokamu působí na psychiku a energetická pole člověka. V knize "Světlo dávných věků" se uvádí, že egyptský bůh Thowt byl podle mytologie strážce Oka. Korunovace krále nebo faraóna byla aktem vkládání Oka na jeho hlavu. Oko byl drahokam vybroušený do tvaru oboustranné rozety (bipolárního jehlanu), který byl vsazen do čelenky ze zlata a stříbra. Drahokam byl v čelence upevněn tak, aby po vsazení na hlavu krále byl v kontaktu s šestou čakrou (třetí oko). Později se čelenka obohatila o podobný drahokam, který se dotýkal sedmé čakry (korunní čakra). Podle esoterické vědy drahokamy měly příslušné čakry očišťovat, stimulovat je a uvádět je do synchronní fáze s vesmírným Nadvědomím, s Bohem. Král takto získal kontakt se sférou univerzálního vědomí, [2]. Esoterická věda se také zmiňuje o léčebných účincích různých krystalů, kterým je připisován magický význam.

Samozřejmě, "solidní věda" takové úvahy odmítá a považuje účinky drahokamů a polodrahokamů za neprůkazné a krajně nejisté. Pozorovaný účinek na jednotlivce může být způsobem jinými příčinami a nemusí souviset s drahým kamenem. Jestliže přijmeme hypotézu o nějakých účincích drahých kamenů, pak jsou tyto účinky natolik slabé, že interferují (ruší se) a superponují (zesilují se) s jinými jevy. Hodnověrné záznamy o účincích drahých kamenů neexistují. Pokud by takové záznamy ale existovaly v dostatečném množství, stejně by jejich statistické zpracování nepřineslo žádné výsledky, neboť hledaný efekt by se ztratil v náhodném vlivu jiných negativních jevů. Na každého člověka může účinek drahého kamene působit poněkud jiným způsobem, protože člověk je dnes ovlivněn řadou jevů a faktorů. Mýtus o účincích drahých kamenů tedy zůstane zřejmě nadále jen mýtem. Odkud se ale tento mýtus vzal? Je pravděpodobné, že v dávné historii na člověka působilo mnohem méně negativních jevů a faktorů než dnes. Proto také slabý účinek drahých kamenů nebyl narušován jinými jevy. Je také možné, že byl účinek drahých kamenů studován lidmi, kteří tomuto studiu podřídili celý svůj život. Konečně je možné, že všechno je jen dnes zajímavá smyšlenka.

Lidé, kteří věří v účinek drahých kamenů tvrdí, že ten, kdo chce využít drahokamů a polodrahokamů k léčení, se musí nejprve naučit s nimi "navázat kontakt". Staré indické spisy tvrdí, že velmi záleží na našem vztahu ke kamenům a na tom, jak s nimi zacházíme. Uvádějí, že když je někdo uzavřený a sobecký, tak s ním nerosty nechtějí "mluvit". Takový člověk není schopen registrovat ani sebehrubší sílu nebo energii. Cítí-li kámen, že je vaše energie příjemná, "duševně se otevře" a začne vás hřát v dlani. Podle staroindické filozofie mělo všechno, co roste, duši, individuální život. Za živé byly považovány také kameny. Také se o kamenech říkalo, že mají rády, když je hladíme.

Dále se tvrdí, že pokud chcete využít účinků kamene, je nutné, abyste svůj kámen nosili na řetízku a nejlépe přímo na těle. Tím je zajištěn nepřetržitý kontakt a jeho vliv je stálý. Doporučuje se alespoň jednou denně si s tímto přívěškem hrát, brát jej do ruky, hřát jej v prstech nebo ho držet v dlani.

Při zdravotních potížích, bolestech nebo psychických obtížích se tento způsob "komunikace" člověka s drahým kamenem má provádět co nejčastěji. Nemůže dojít k nějakému "předávkování". Lidský organismus si odebere z kamene tolik energie, kolik potřebuje. K těmto účelům je možné také použít kameny v přírodní podobě, neupravené broušením. Nosíme je stále u sebe a co nejčastěji je zahříváme v dlani.

Některé kameny ženy odedávna využívaly ke kosmetickým účelům. Například ametystem se vyhlazovaly vrásky a odstraňovaly pihy.

Velmi důležité je, že každý kámen má patřit pouze jedné osobě, protože jeho účinky se ztrácejí, když slouží více lidem. Přitom ale můžeme používat více nerostů najednou, podle jejich vlastností a schopností. Jejich účinek se navzájem neruší.

Přírodní léčba pomocí drahých kamenů vychází ze staré indické medicíny. Její výhodou je, že nemá žádné vedlejší nepříznivé účinky a je vhodná pro každého. Není ale možné, jako při každé přírodní léčbě, spoléhat pouze na ni. Jde pouze o doplňkovou léčbu, o jeden z mnoha způsobů přírodního léčitelství. Z kamenů se někdy připravuje drcením a strouháním krystalický prach nebo léčebnou energií nasycená voda.

Podle Asyřanů a Babylóňanů různé drahokamy odpovídaly různým znamením zvěrokruhu a používaly se proto jako ochranné talismany. Souhvězdí Skopce odpovídal ametyst, souhvězdí Býka odpovídal achát, souhvězdí Blíženců beryl, souhvězdí Raka smaragd, souhvězdí Lva rubín, souhvězdí Panny jaspis, souhvězdí Vah diamant (briliant), souhvězdí Štíra topas, souhvězdí Střelce tyrkys, souhvězdí Kozoroha opál, souhvězdí Vodnáře safír, souhvězdí Ryb chryzolit.

Ve spisech Arakela z Tabrízu, který psal o událostech v Persii a Arménii ve 12. století, se hovoří zejména o zázračných vlastnostech ametystu. Jeho nositeli nehrozí malomocenství, svrab a podobné nemoci a jmění a blahobyt ho neminou. O ametystu psala také ruská lékařská kniha z 18. století.

Podobné pověsti souvisí se sardonyxem, kterému se říkalo magický, kouzelný nebo pohádkový kámen. Muslimové do sardonyxu vyřezávali astrologické znaky, krátkou modlitbu nebo verše z koránu, Turci, Peršané a Slované zase své jméno. Sardonyx měl zlepšovat náladu, vytvářet blahobyt, zahánět zlé duchy a nemoci.

O symbolickém významu a vlastnostech drahých kamenů se také psalo ve starých knihách o kamenech, tzv. lapidáriích. Tyto knihy lze mimo jiné považovat za první mineralogické práce v dějinách lidstva. Diamant byl v nich považován za symbol pevnosti, vítězství nad bolestí, statečnosti a neohroženosti. Křemen byl pokládán za zdroj čarodějné energie.

Největší česká sbírka broušených drahých kamenů je umístěna v Národním muzeu v Praze jako specifická součást sbírek oddělení mineralogie Přírodovědeckého muzea. Největší zásluhu o ni měl profesor mineralogie University Karlovy a ředitel mineralogické sbírky Národního muzea v letech 1882 až 1922 Karel Vrba. Sbírka obsahuje pouze broušení kameny a zásadně neobsahuje šperky nebo ozdobné předměty.

Vraťme se k magickým a léčebným vlastnostem různých drahokamů a polodrahokamů, jaké jim připisovali lidé od starověku a řada lidí je o nich přesvědčena i dnes. Následující přehled rozhodně není konečný a lze nalézt některé jiné výklady. Obecně drahé kameny přinášejí pohodu mysli a těla a pomáhají při odstraňování různých zdravotních obtíží.

Achát

Achát je směs chalcedonu, opálu a křemene, které se v něm střídají v různobarevných proužcích. Chalcedon je krystalická odrůda křemene (oxid křemičitý) a opál je hydrogel křemene.

Achát přináší štěstí a přátelství, posiluje lásku k Bohu. Bývá talismanem umělců, protože jim pomáhá k dosažení úspěchu. Odstraňuje apatii. Chrání před úrazy a přináší dlouhověkost. Měl by také posilovat funkce mnoha vnitřních orgánů, čistit tělo od jedovatých látek včetně nikotinu. Zastavuje krvácení, léčí nemoci kůže a popáleniny. Léčí projevy arteriosklerózy, některé alergie a některé oční potíže.

Akvamarin

Akvamarin je modrá odrůda berylu, křemičitanu hlinitoberylnatého Be[3]Al[2]Si[6]O[18] s obsahem až 12% oxidu berylnatého. Jde o hexagonální minerál pegmatitů. Jeho dalšími odrůdou je smaragd, který je zelený.

Akvamarin působí na svěžest a mladistvý vzhled pleti. Pozitivně ovlivňuje přátelské vztahy a chrání vnitřní čistotu duše a těla. Přináší bohatství na cestách, manželskou věrnost. Čistí krev a posiluje srdeční činnost. Pomáhá při bolestech zubů a některých očních potížích. Ve středověku byl akvamarin nazýván kamenem štěstí a dobré pohody.

Amazonit

Amazonit je zelenavě kropenatý kámen. Považuje se za kámen ženského principu jin. Starcům navracel mladistvé rysy, léčil nervovou vyčerpanost a odnímal přebytek energie.

Ametyst

Ametyst je průzračná slabě fialová odrůda křemene (oxidu křemičitého).

Je považován za duchovně a spirituálně laděný kámen. Nosili jej především králové a biskupové římsko-katolické církve. Měl by podporovat dobrou náladu, chránit před opilstvím a podporuje krásné sny. Přináší velkorysost, zdraví a věrnost. Umožňuje moudré rozhodnutí, zesiluje schopnosti dobra a zabraňuje výbuchům hněvu. Příznivě působí na milostné vztahy. Je vhodný pro duchovní meditace, ovlivňuje karmu a náboženské cítění. Omezuje růst tukové tkáně, podporuje imunitní systém a odstraňuje toxické látky z organismu. Ženy jej dříve používaly pro vyhlazování vrásek.

Avanturin

Avanturin je považován za kámen osobního růstu. Pomáhá překonat všechny důležité změny v lidském životě, včetně nemocí. Přináší štěstí a přátelství. Doporučuje se při očních obtížích a nemocech kůže.

Diamant

Diamant je krychlová modifikace uhlíku a je vůbec nejtvrdším přírodním minerálem. Vzniká krystalizací uhlíku v bazickém magmatu při vysokém tlaku a teplotě.

Je označován za krále drahokamů. Ve starověku lidé byli přesvědčeni, že diamant umožňuje překonat všechny těžkosti a že činí majitele bohatým. Byl kamenem proti všem nemocem a zraněním. Odstraňuje toxické látky z organismu a pomáhá duchovnímu růstu.

Granát

Granát je křemičitan dvojmocných (Ca, Mg, Mn, Fe) a trojmocných (Al, Fe, Cr) prvků ve struktuře R[2+,3] R[3+,2] (SiO[4])[3], kde první index označuje náboj, druhý index označuje počet atomů. Granáty krystalizují v kubické soustavě a jsou typické pro metamorfované horniny a skarnová ložiska.

Granát snižuje agresivitu. Přináší dobré postavení, slávu a rozvoj intelektu. Rozvíjí schopnost naučit se cizím jazykům a zálibu v hudbě. Pokud je rozdrcen na prach a rozmíchán v bílém víně, působí antisepticky. Podporuje fantazii a meditaci. Zvyšuje vitalitu. Upravuje hormonální a sexuální poruchy. Pomáhá při nemocech krve, srdce, zánětech a křečových žilách. U nás se věřilo, že chrání před uhranutím a proto babičky nosívaly na krku často šňůry korálů z červených českých granátů.

Chalcedon

Chalcedon je krystalická odrůda křemene (oxid křemičitý).

Je považován za kámen přátelství, štěstí a duševní inspirace. Usnadňuje porod, zmírňuje sklerózu a pomáhá při žlučových kamenech a leukémii.

Jantar

Jantar je metamorfovaná pryskyřice stromů. Je vhodný pro ty, kteří se narodili ve znamení Lva. Jim přináší spokojenost, vitalitu, dává energii, posiluje vzájemné kontakty, tříbí myšlenky a odstraňuje pocity úzkosti. Ostatním, zejména narozeným ve znamení Býka, se nedoporučuje, protože jim může přinést neštěstí. Jantar léčí angínu, bolesti hlavy, choroby sluchu a cévní nemoci.

Karneol

Karneol je kámen oranžové barvy. Odedávna je považován za kámen krve. Zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev, uklidňuje a odstraňuje trému. Dodává mužnost, vzbuzuje lásku a sympatie, pomáhá při očních obtížích, neurózách, depresích, zažívacích potížích. Podporuje funkci ledvin, sleziny a střev. Hodně se využívá v milostné magii. Je kamenem harmonie a meditace. Je vhodný pro spojení se zemí a zakotvení v těle. Říká se o něm, že k ženě přitahuje srdce ctitelů.

Křišťál

Křišťál je průhlednou a čirou odrůdou křemene. Léčitelé ho používají pro posílení duchovní síly a ke zhotovení pendlu (siderického kyvadla). Přispívá ke vlastnímu zdokonalení. Je velmi vhodný pro meditaci a pročišťuje jak tělesně, tak duševně. Pomáhá při vnitřních a srdečních nemocech a střevních potížích.

Lapis Lazuli

Kámen označovaný za "kámen kouzelníků". Jde o tradičně léčivý kámen, který pomáhá člověku nalézt cestu dokonalého osudu. Proto se doporučuje pro meditaci a mantrická cvičení. Neutralizuje jedovaté látky v organismu. Pomáhá při očních obtížích, poruchách žláz s vnitřní sekrecí, při nemocech hrdla, jícnu a průdušek. Snižuje horečku a posiluje tkáň.

Malachit

Malachit je jednoklonný měďnatý minerál, zelený zásaditý uhličitan měďnaný CuCO[3].Cu(OH)[2]. Nachází se v oxidovaných pásmech ložisek s obsahem měďnatých rud.

Podporuje vytrvalost a dodává tělu energii. Doporučuje se při očních obtížích, vředových onemocněních, špatné funkci srdce, při epilepsii. Odstraňuje z organismu škodlivé látky a omezuje růst tukové tkáně. Využívá se pro spojení s mužským principem jang a pro mobilizaci principu jin. Ve starověkém Řecku se dával do kolébky dětem, aby je ochraňoval.

Růženín

Růženín je kámen slabě růžové barvy. Je považován za kámen dobra, zdraví a lásky. Považuje se za kámen zamilovaných, jehož pomocí lze sdělit svoji lásku jiným a od jiných ji získávat. Přináší uklidnění, zahání smutek. Je vhodný pro doléčování různých nemocí. Přináší ničím nepodmíněnou lásku.

Safír

Safír je modrá odrůda korundu Al[2]O[3]. Nejcennějším je safír zbarvený chrpovou modří.

Safír byl označován jako mystický modrý kámen Jupiterův a kámen mladých jeptišek. Safír přináší dobré myšlenky, poctu a bohatství. Ochraňuje před úrazy a zlomeninami, zlepšuje krevní oběh, čistí krev. Upevňuje věrnost a čistotu těla i ducha. Chrání před zradou a strachem, mírní vášně. Žena, která chtěla získat lásku milovaného muže, mu dávala pít z poháru, který v sobě skrýval kouzelnou moc tohoto drahého kamene. Čarovnou silou je obdařen tzv. asterický safír, kdy se v jeho středu protínají tři stříbřité linie, které symbolizují víru, naději a lásku.

Smaragd

Smaragd je jasně zelená odrůda berylu Be[3]Al[2](Si[6]O[18].

Smaragd byl považován za ochránce námořníků při dalekých plavnách. Na krku ho nosili věštkyně a věštci, aby jim pomohl zvýšit jasnozřivost. Smaragd přináší veselí a radost. Doporučuje se těm, kteří špatně vidí nebo trpí zapomětlivostí. Působí proti zánětům a nemocem krku. Smaragd dává svému nositeli záruku, že se dožije vysokého věku.

Tyrkys

Tyrkys byl považován za velmi šťastný kámen, Jeho zvláštností je, že stejně jako člověk prochází mládí, zralostí a stářím. Mění svoji barvu od bílé až po zelenou. Pokud člověku hrozí nebezpečí, stárne téměř před očima. Pokud kámen nosí nevyléčitelně nemocný, ztrácí drahokam lesk a umírá se svým nositelem. Jeho posláním je zahánět nepřátelství, urovnat spory a uklidňovat hněv.

Vltavín

Vltavín (dříve označovaný jako moldavit) je silně křemité přírodní sklo s obsahem až 85% oxidu křemičitého. Vltavíny se vyskytují v okolí Českých Budějovic a na západní Moravě. České vltavíny jsou většinou v průhledu zelené a moravské jsou většinou hnědozelené až černé a neprůhledné. Vznik vltavínů není dosud objasněn a převládá názor, že vznikly dopadem velkého meteoritu nebo komety na zemský povrch. Obdobná skla tohoto typu byla nalezena také v Austrálii, na Filipínách, v jihovýchodní Asii, v Texasu, v Georgii a v Pobřeží Slonoviny.

Vltavín odstraňuje únavu, malátnost, zvyšuje obranyschopnost organismu, odstraňuje a zmírňuje bolesti hlavy.

Záhněda

Záhněda je barevná odrůda křemene (oxidu křemičitého).

Záhněda je pokládána za kámen jasnovidců a narkomanů. Tím, že podněcuje fantazii, zkresluje představu o reálném světě, umožňuje předpovídání budoucnosti. Pomáhá při léčení zácpy.

Na závěr snad jen jedna drobná rada, pokud jste po nějakém drahém kamenu zatoužili. Každoročně v období před vánoci na různých tržnicích naleznete prodejce drahokamů a polodrahokamů. Můžete si být téměř jisti, že za nízkou cenu získáte zcela bezcennou syntetickou imitaci nebo obyčejné sklo. Díky chemickému pokroku se dnes vyrábějí téměř dokonalé napodobeniny, které laik nemá šanci rozeznat od přírodního kamene. Proto se zásadně obracejte na zlatnictví, kde k drahokamům je dodáván certifikát jejich původu a pravosti.

Literatura:

[1] Rejdák, Zdeněk; Drbal, Karel: Perspektivy telepatie. Slavné psychotronické fenomény 20. století. Rozšířené a doplněné vydání. Nakl. Eminent, P.O. Box 298, 111 21 Praha 1. 1995. ISBN: 80-85876-08-6

[2] Weisner, Ivo: Světlo dávných věků. nakl. AOS Publishing, Resslova 40, 400 01 Ústí nad Labem, 1996 ISBN: 80-901919-4-0 (AOS Publishing)

[3] Blína, Jaroslav a kol.: Malá encyklopedie chemie. SNTL, Praha 1976

(c) 1997 Intellectronics