klashve.php Velký Vesmírný Web - sluneční soustava planety a vůbec
OSOBNÍ STRANA

PLANETY

SLUNÍČKO

VESMÍR A VůBEC

LINKYKlasifikace hvězd podle spektra

Spektrální třídaVzhled spektraPrůměrná povrchová teplota (K)
WWolfovy-Rayteovy hvězdy jevící široké emisní (jasné) čáry vodíku a helia.50000
OSilné spojité spektrum, absorpční (tmavé) čáry ionizovaného helia.35000
BAbsorpční čáry neutrálního hélia, Balmerovy série vodíku a ionizovaného kyslíku.20000
ASilné čáry Balmerovy série vodíku. Objevují se čáry ionizovaného vápníku a čáry kovů.10000
FČáry Balmerovy série slábnou; zesilují se čáry ionizovaného vápníku i kovů.7500
GVelmi silné čáry ioniz. vápníku,slabé čáry Balmer. série,početné čáry kovů. Slunce je třídy G2.6000
KSilné čáry kovů; slabé absorpční pásy molekul. Hvězdy mají oranžovou barvu.4500
MSilné pásy molekul, zejména oxidu titanatého. Hvězdy mají červenou barvu.3500
Zpět