natura.php Velký Vesmírný Web - sluneční soustava planety a vůbec
OSOBNÍ STRANA

PLANETY

SLUNÍČKO

VESMÍR A VůBEC

LINKYNatura - Časopis pro přírodní a humanitní vědy

Těchto několik článků by mělo pomoci osvětlit některé pavědecké teorie

Byla biblická potopa světa? - 1
Byla biblická potopa světa? - 2
Evoluce savců - 1
Evoluce savců - 2
Evoluce savců - 3
Evoluce savců - 4
Série článků z "Physics News Update" - Měření teploty ochlazených atomů. Kosmická sonda Cassini Huygens. Fyzika dopravní zácpy. Indukovaná průhlednost pevného tělesa. Výroba prvku s atomovým číslem 114. Měsíc vznikal asi jeden rok. Pozorováno gravitační zakřivení časoprostoru. Vroucí topologie.
Série článků z "Physics News Update" Kvantové krabice pro Cooperovy páry. Mohou se elektrony chovat jako planety? Filtry z fotonických krystalů. Produkce silného zvuku. Fotonický Hallův jev a fotonická magnetorezistence. Supravodivost síry. Kvantová teleportace. Předchází zemětřesení elektrické jevy? Elektronová holografie. Dosud nejpřesnější měření kmitočtu. Vynález tranzistoru před 50. lety.
Série článků z "Physics News Update" Upevnění molekuly DNA na křemíkový povrch. Fyzika vzpřímeného postoje člověka. Konstanta pružnosti jediného vlákna polymeru. Fraktální obrazce uvnitř buněk mohou odhalit rakovinu prsu. Vrcholné fyzikální objevy v roce 1997. Demografie fyziky. Kosmické infračervené pozadí. černá díra v jádru naší Galaxie. Mapování ložisek uranu pomocí neutrin. Vesmír se bude trvale rozpínat. Trvání sonoluminiscenčních pulsů. Jednovrstevná uhlíková nanovlákna mohou být polovodičem nebo vodičem.
Série článků z časopisu "Science" a "Science Now". Přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. - Návrat lesů v národním parku Serengeti v Tanzánii. Ribosom na konci tunelu. Černá díra skrytá v miniaturním quasaru. Nové poznatky o asteroidech.
Hubbleův vesmírný dalekohled. Podle materiálu The Space Telescope Science Institute zpracoval: Jiří Svršek. Historie Hubbleova vesmírného dalekohledu, současné vědecké vybavení a činnost.
Tajemství drahých kamenů ?

Zpět