ufo.php Velký Vesmírný Web - sluneční soustava planety a vůbec
OSOBNÍ STRANA

PLANETY

SLUNÍČKO

VESMÍR A VůBEC

LINKYKonec UFO v Čechách ?

Podle jednoho průzkumu veřejného mínění v Spojených státech stoupl od roku 1990 do roku 1995 počet dospělých občanů , kteří věří že Zemi navštěvují mimozemšťané, z 27 na 50 procent , na těchto průzkumech postavené analýzy prokázaly významný vliv televizního seriálu Akta X.

Tento trend se bohužel týká také ostatních států včetně České republiky. Po ukončení masově předkládané materialistické propagandy kterou naše občany zásoboval minulý komunistický režim se po roce 1989 uvolnila rozsáhlá oblast pro různé demagogické teorie a myšlenky. Jeden z těchto směrů se zaměřil na UFO a s tím související aktivity.

Mnoho lidí nekriticky přijímá informace které jsou mediálně šířeny díky vzniklému volnému prostoru a tím "hladu" společnosti po těchto informacích. Nezodpovědné přistupování médií k šíření těchto "informačních bomb" způsobuje nejen ho nba za ratingem sledovanosti ale i složením týmů lidí řídících média, bohužel tito lidé jsou spíše umělci či kulturní zasvěcenci, jimiž je věda odsunuta na úroveň jakéhosi hračičkaření a dloubání se ve zbytečnostech.

Tak se můžeme vysvětlit odvysílání seriálu Deníky UFO který uvedla televize Prima. Tento druh pořadů využívá vysoce profesionální demagogii: ke každé původní informaci údajně svědčící o existenci UFO nabízejí i zpochybnění , avšak nad ále pracují již jen s názory svědčícími pro UFO. Nakonec je divák přesvědčen že existence UFO je prokázána , protože si již nepamatují, že nebyla dokázána správnost původního tvrzení na němž autoři stavěli. Takto z mnoha stran zpracovávaný divák se bez h lubší úvahy o předložené hypotéze dostává do stadia pochybovačnosti a podle přísloví "stokrát opakovaná lež se stává pravdou" se mu další a další teze demagogicky opakované (zatajování skutečností vládou USA, spiknutí vědců ,nadpřirozené zásahy do důkazů..) dostávají do podvědomí natolik že vědecké i další "osvětové" akce se setkávají s nedůvěrou.

Bohužel trend k příklonu mas k iracionalitě a k pavědám nebude lehko zvrátit jelikož jednoduché odpovědi na složité otázky , které mají tyto pavědy v zásobě vyhovují dnešní konzumní a spotřebitelské společnosti. Tak jak postupuje věde cký vývoj a poznání ,doplňují pavědy tyto nově získané poznatky do svých poslepovaných pavučin důkazního materiálu či jej využívají k tvorbě nových kapitol ve své produkci viz. Akta X.

Konec UFO v Čechách (ve Slezku též) ? .... Proč ? .... Vždyť se na tom dá vytřískat hromada peněz !

 

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako reakci na mé setkání s jedním neoblomným zastavačem pavědeckých teorií jež mě málem nařkl ze spolupráce s nějakými krvelačnými mimozemšťany.

 

Martin Vorel - 22.4.1998